Vjennevleigers

Privacy verklaring Vjennevleigers

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nu van toepassing. Dat betekent dat er  dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (wbp) geldt nu niet meer.

Door onderstaande documenten te openen is onze A.V.G. in te zien, inclusief het document hoe wij met de gegevens van onze leden omgaan.

Privacy verklaring vjenne 2022

AVG Privacy gegevens opslag overzicht vjennevleigers

A.V.G voor de Vjenne Vleigers

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacy rechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes op te leggen.

Ook wij als modelvlieg vereniging ontkomen hier niet aan en hebben een ”Privacy verklaring’‘  opgesteld voor onze leden. 

”feel the joy to fly with model Airplanes – helicopters and drone’s”